Δήμος Μεταμόρφωσης
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

 

Το Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων αποτελεί ένα σημείο απρόσκοπτης και αδιάλειπτης εξυπηρέτησης, όπου κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να έχει ενημέρωση για  τις οικονομικές του συναλλαγές με το Δήμο.

Κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να προβάλλει την καρτέλα του με την συνολική εικόνα: πληρωμές και ρυθμισμένες οφειλές, δόσεις, διακανονισμοί, κ.ά. Επίσης, μπορεί να εκτυπώσει τα στοιχεία της οφειλής, καθώς και να πληρώσει τις βεβαιωμένες του οφειλές, είτε είναι εμπρόθεσμες, είτε ληξιπρόθεσμες με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις, μέσω WebBanking και Ταμείου Τραπέζης, με την χρήση της ταυτότητας πληρωμής.

Για τη σύνδεσή σας με την υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών ακολουθείτε τα κάτωθι βήματα :

 1. Εισέρχεσθε στη σελίδα https://metamorfosi.qprimeerp.gr/Account/Login

 2. Με χρήση των κωδικών σας ΤΑΧISNET, εγγράφεστε στην εφαρμογή

 3. Μετά την εγγραφή σας θα σας ζητηθούν κάποια πρόσθετα στοιχεία προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ταυτοποίησή σας με το αρχείο του Δήμου Μεταμόρφωσης

 4. Συμπληρώστε με ακρίβεια τα στοιχεία σας και πατήστε "Υποβολή".

 5. Αμέσως θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δηλώσατε. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο και αμέσως θα δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας.

 6. Για να αποκτήσετε πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας, απαιτούνται 1 - 3 εργάσιμες ημέρες προκειμένου να διενεργηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία ο απαιτούμενος έλεγχος ορθότητας των στοιχείων σας.

 7. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα ενημερωθείτε μέσω email για την πλήρη ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για επίλυση προβλημάτων παρακαλώ επικοινωνήστε:

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΤΑΜΕΙΟΥ
Ι. ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1

Υπεύθυνη : Κα Θεώνη Τζαμαρία (Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου), Τηλέφωνο : 213 20 12 955, email :  tameiaki@metamorfossi.gr

Αγαπητοί μας συμπολίτες,  
 
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679 / GDPR) καθώς και την ελληνική σχετική νομοθεσία (N.4624/2019)  όπως κάθε φορά ισχύουν για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών του «Σύστηματος Διαδικτυακής  Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων (ΣΔΟΠΣ)».  Ειδικότερα τα αιτούμενα Δεδομένα εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

      1. πληροφορίες αναγνωρισιμότητας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) καθώς και μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας (ΑΦΜ, ΔΟΥ),

      2. στοιχεία Οικονομικών συναλλαγών με τον Δήμο (στοιχεία οφειλών, πληρωμών , ειδοποιητήρια Λογαριασμών),

      3. πληροφορίες επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, e-mail)

Ο Δήμος, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα σε τρίτο νομικό πρόσωπο (εταιρία πληροφορικής) που φιλοξενεί στο Κέντρο Δεδομένων του το ΣΔΟΠΣ και έχει την ιδιότητα του Εκτελούντα Επεξεργασία.  Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος παραμένει υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και έχει ορίσει τα επιμέρους στοιχεία επεξεργασίας του τρίτου νομικού προσώπου.  Ο Δήμος έχει υπογράψει ειδική σύμβαση με τον τρίτο στον οποίο έχει αναθέσει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.  Ο Δήμος έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό του την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η εν λόγω επεξεργασία να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.